منبع: روزنامه ۸ صبح، ۱۳ حوت ۱۳۹۷ نویسنده: نجیب‌الرحمن صبوری، آمر دیپارتمنت انرژی دانشکده‌ی انجنیری، دانشگاه کابل           بیش‌تر از ۱۰ سال است که با شروع زمستان بنا بر ازدیاد آلوده‌گی هوا در شهر غوغا برپا می‌شود. مردم از آلوده‌گی هوا…